“De mythe is een diepteverhaal dat zijn verticale spoor trekt door de horizontale gebeurtenissen. De mythe kan opkomen wanneer de ontmoeting van een individu met de ‘ziel’ uitgespeeld wordt binnen een specifieke culturele context. Die dieptevertelling kan dus resoneren met de ervaring van anderen en er een culturele betekenis aan geven. Het archetypische verhaal (de mythe) is niet onpersoonlijk; het is diep persoonlijk, en bovenpersoonlijk. De ‘geest’ kan niet chirurgisch gescheiden worden van het lichaam en evenmin kan de ‘mythe’ onttrokken worden aan de zin van het leven. De vraag is dus niet, of de mythe mogelijk is in het hedendaagse bestaan, maar hoe de mythe zich manifesteert in de ervaring van vandaag.” (L.Sexson, 1992, p. 68)