Menu

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

waar ik in geloof

Waar ik gelukkig van word en wat mijn talent is:

anderen inspireren;

nieuwe perspectieven laten ontstaan;

openbreken in plaats van afsluiten;

‘het leven optillen’ door steeds te zoeken naar het ware, het schone en het goede.

Waar ik in geloof en wat mij inspireert:

“When you change the way you look at things, the things you look at change.” (M.Planck)

Wie grenzen stelt, schept ruimte.;

“Elke werkelijkheid bestaat slechts als een veelheid en op grond van de werking van het verschil”; “De waarheid is altijd maar een fractie van een lange reeks mogelijkheden in het leven.”

Het leven is ten diepste contingent en dat is hoopgevend;

“Schoonheid is het voertuig van spiritualiteit”.;

“Ongemak biedt een kans tot groei. Diversiteit in de groep kan bijdragen aan groei en beweging, doordat de verschillen ons telkens nieuwe mogelijkheden laten zien.” (J. Kramer, 2014)

Alles is een verhaal, of te wel “words create worlds”;

liefde is een bevrijdende kracht…zo niet, dan is het geen liefde maar ego…

 

 

(De uitspraken met aanhalingstekens zijn afkomstig van iemand… maar van wie? Dat heb ik niet altijd goed bijgehouden in mijn aantekenschriftjes. Staat op mijn to-do-lijst.)