wat ik kan

Ik houd ervan om mijn visie te combineren met analyses. Overzicht houden, structuur en orde aanbrengen, geeft mij energie. Daadkracht en verantwoordelijkheid nemen past bij mij. Ik ben een waardengedreven leidinggevende en bestuurder. Het grote verhaal in beeld krijgen, ‘er even boven gaan hangen’, dat zit in mijn genen. Maar ook: verantwoordelijk dragen en besluiten nemen. Als theoloog ben ik getraind in het vertellen van een goed verhaal en om een inspirerende roerganger te zijn. En de studie heeft mij geleerd om concepten te verbinden met alledaagse ervaringen en vice versa (hermeneutiek). En met die beide ‘tools’ in mijn rugzak kan ik richting en ruimte geven aan processen en organisaties.

De semiotiek heeft een grote invloed gehad op de manier waarop ik analyseer en dus de manier waarop ik de werkelijkheid benader. Ik leerde alles over de semiotische analyse van mijn leermeester, praktisch theoloog, Jacques Maas. Onder zijn leiding deed ik onderzoek naar de beleving van het heilige bij jong-volwassenen. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij deze vorm van analyseren is dat betekenis ontstaat door verschil. Spanningsvelden in beeld brengen, contrasten articuleren: dat is wat je leert. Maar vooral: heel goed kijken en luisteren! Een paar jaar na mijn onderzoek kon ik mijn semiotische onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen in mijn opleiding tot beeldcoach. Mijn ervaring is dat het werken met beelden of beeldrijke verhalen bij uitstek geschikt is om betekenissen ‘op tafel te krijgen’ en recht te doen aan de meerduidigheid van de werkelijkheid.

 

 

Waar ik gelukkig van word en wat mijn talent is: 

anderen inspireren;

nieuwe perspectieven laten ontstaan;

openbreken in plaats van afsluiten;

het leven optillen.

Waar ik in geloof en wat mij inspireert:

wie grenzen stelt, schept ruimte;

elke werkelijkheid bestaat slechts als een veelheid en op grond van de werking van het verschil;

het leven is ten diepste contingent en dat is hoopgevend;

schoonheid is het voertuig van spiritualiteit;

weg met die luiheid: maak gebruik van het transformerend vermogen in jezelf (…..Quantum Fysica…);

alles is een verhaal, of te wel ‘words create worlds’;

liefde is een bevrijdende kracht…zo niet, dan is het geen liefde maar ego…