Menu

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

wat ik kan

Ik houd ervan om mijn visie te combineren met analyses. Het grote verhaal in beeld krijgen, ‘er even boven gaan hangen’, dat zit in mijn genen. Maar niet alleen beschouwen maar ook: verantwoordelijk dragen en besluiten nemen.

Als theoloog ben ik getraind in het vertellen van een goed verhaal en om een inspirerende roerganger te zijn. Tijdens mijn studie leerde ik ook om steeds concepten te verbinden met alledaagse ervaringen en vice versa (hermeneutiek). En met die beide ‘tools’ in mijn rugzak geef ik richting en ruimte aan processen en organisaties.

De semiotiek heeft een grote invloed gehad op de manier waarop ik de werkelijkheid benader. Ik leerde alles over de semiotische analyse van mijn leermeester, praktisch theoloog, Jacques Maas. Onder zijn leiding deed ik onderzoek naar de beleving van het heilige bij jong-volwassenen. Een van de belangrijkste uitgangspunten bij deze vorm van analyseren is dat betekenis ontstaat door verschil. Spanningsvelden in beeld brengen, contrasten articuleren: dat is wat je leert. Maar vooral: heel goed kijken en luisteren! Een paar jaar na mijn onderzoek kon ik mijn semiotische onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen in mijn opleiding tot beeldcoach. En die ontwikkel ik nu weer verder in mijn opleiding bedrijfskunde aan Nyenrode Universiteit.

Mijn ervaring is dat het werken met beelden of beeldrijke verhalen bij uitstek geschikt is om betekenissen ‘op tafel te krijgen’ en recht te doen aan de meerduidigheid van de werkelijkheid. Wat ik kan en geweldig vind om te doen, is heel goed kijken en luisteren. Spanningsvelden op het spoor komen, nieuwe perspectieven ontdekken en betekenissen ontsluiten door ze onder woorden te brengen. Daarom vind ik het begeleiden van veranderprocessen in organisaties zo fascinerend. 

Dat ‘onder woorden brengen’ vraagt taalgevoeligheid en vraagt om liefde voor taal. Tijdens mijn studie leerde ik de ‘oude talen ‘ te vertalen: Grieks, Latijn en Hebreeuws. Als een wiskundige benaderde ik aanvankelijk deze vreemde taalsystemen. Uren zat ik reepjes tekst te ontcijferen. Maar steeds meer ontwikkelde ik een taalgevoeligheid en een liefde voor taal. Ik geniet van het lezen van boeken, van mooie zinnen. Eigenlijk van alle taaluitingen. Maar ik kijk ook altijd nog naar taal als sociaal systeem.

Voor een compleet overzicht van werkzaamheden en betrekkingen verwijs ik je naar mijn CURRICULUM VITAE en profiel op Linkedin

Contact opnemen kan via: mail@leontiendekker.nl