Menu

© 2012 BlogName - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

theologiseren met kinderen

26 februari 2014 - Author: admin - Comments are closed

2c3587935e1f0e6c91c964d95d746a16MjIuanBn

Theologiseren met kinderen lijkt misschien te hoog gegrepen of ingewikkeld. Maar eigenlijk is het iets wat vaak al spontaan gebeurt. Bijvoorbeeld vanochtend aan de ontbijttafel. Zomaar, uit het niets, vertelde mijn zoontje van vijf een verhaal over God. God woont onder de bergen en de bergen zijn de puntdaken. Hij woont diep onder de grond. Met zijn handen maakte hij de voorstelling compleet. Ik vroeg hem of hij daar ook wel zou willen wonen. Zelf kreeg ik namelijk meteen benauwd gevoel bij het idee om onder de grond te wonen. Mijn zoontje wilde daar wel wonen omdat ‘we elkaar altijd helpen’. Ik vroeg: ‘wie helpt elkaar?’ Hij:’God, helpt altijd iedereen.’ Ik: ‘Dus jij zou wel bij God willen wonen omdat hij jou altijd helpt?’. Hij:’Ja!’. En vervolgens ging het gesprek weer over Jan Jappie en de veelvraat.

Deze kleine gesprekken over God vind ik altijd zo fascinerend. Vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van kinderen maar ook theologisch. Een van de van de namen van YHWH is  ‘El Shaddai’ wat ‘Heer van de Berg’ betekent. Het idee van mijn zoontje is geen vreemde gedachte in het Joods-Christelijke gedachtegoed.

Theologiseren met kinderen is niet alleen een spontaan gebeuren aan de keukentafel maar is ook een didactiek die steeds meer terrein wint in Nederland. In Nederland is Henk Kuindersma een belangrijke voortrekker van deze nieuwe methodiek in het vak Godsdienst/Levensbeschouwing. In zijn boek ‘Verwonderen en ontdekken‘, zet hij deze methodiek helder uiteen.

Met de eerstejaars studenten van de pabo oefenen we nu de eerste fase van het theologiseren met kinderen: werken met een ‘incentive’, een prikkel in de vorm van bijvoorbeeld een verhaal, voorwerpen, kunst, een lied, een film, etc.. En op basis daarvan als leerkracht ontdekken wat er bij de kinderen leeft rondom dat onderwerp. Onze studenten moeten dus goed nadenken over welk incentive ze gaan gebruiken en ze moeten beschikken over gesprekstechnieken.

Deze week waren de eerste bijeenkomsten. We hadden de groepen gehalveerd en met iedere groep gingen we 50 minuten in gesprek over de incentives in het midden van de kring. De incentives hadden tot doel om de studenten te prikkelen iets te vertellen over hun ervaringen met het vak godsdienst/levensbeschouwing. Na afloop vertelden de studenten dat ze hun medestudenten echt beter hebben leren kennen.  En ik was blij met de manier waarop: respectvol. En voor mij was het echt een goede manier om af te stemmen met de groep. Maar ik moest ook wel wennen. Normaal ben ik altijd veel aan het woord in zo’n eerste bijeenkomst. Nu waren zij aan het woord.

 

 

 

Categories: Geen categorie